Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Návod pro zacházení s osobními ochrannými prostředky (OOP) určený zdravotnickým pracovníkům

Dokument ECDC s názornou fotodokumentací určený zdravotnickým pracovníkům, kteří ošetřují pacienty se suspektním nebo s potvrzeným onemocněním COVID19.


Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19

Open file in new window

 

Cíle dokumentu jsou:

  • předvést minimální sadu osobních ochranných prostředků (OOP) potřebných pro zvládnutí suspektních nebo potvrzených případů onemocnění COVID-19;
  • upozornit zdravotnické pracovníky na kritické aspekty oblekání a svklékání/sundavání OOP;
  • posílit bezpečnost při práci u zdravotníků pečujících o pacienty se suspektním nebo s potvrzeným onemocněním COVID19.

Tento dokument je založen na současných znalostech COVID-19 a osvědčených postupech PPE.

ECDC bude tento dokument aktualizovat na základě vyvíjející se situace a v případě, že se objeví nové relevantní informace.