Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Oblékání a svlékání osobních ochranných prostředků (OOP) u COVID-19

NRC-HAI ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí a 3. lékařskou fakultou UK připravilo výcvikový materiál pro klinická pracoviště, která hospitalizují pacienty s COVID-19. Popisuje bezpečné používání osobních ochranných prostředků.


Oblékání a svlékání OOP u COVID-19

Namluvená prezentace:

https://www.youtube.com/watch?v=sB_a0iZ90a8