Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

Principy přímého průkazu SARS-CoV-2 metodou RT-PCR

Odborne_stanovisko_SLM_NRL_odber_a_RT_PCR