Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Standardní opatření k eliminaci rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče

Materiál čerpá z mezinárodně platných doporučení WHO.

Opatreni_k_eliminaci_rizik_prenosu_infekcnich_agens