Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Stanovisko k možnosti resterilizace antidekubitních polohovacích pomůcek

Národní referenční centrum pro dezinfekci a sterilizaci


Možnosti resterilizace antidekubitních polohovacích pomůcek:

  • výrobce musí deklarovat, zda se pomůcka používá jednorázově a individuálně, nebo je k opakovanému použití / či ji lze použít opakovaně použít;
  • při opakovaném použití je nutné textilní materiály nejdříve vyprat nejlépe procesem termodezinfekce nebo procesem chemotermické dezinfekce a usušit, případně vyžehlit;
  • pokud to materiál snese, byla by vhodná sterilizace v parních sterilizátorech při parametrech doporučovaných pro sterilizaci textilu (121°C/20 min.);
  • radiační sterilizace se používá pro sterilizaci nově vyrobených zdravotnických prostředků, u kterých se předpokládá, že nepřišly do styku s biologickým materiálem,  není doporučovaná pro jakoukoli resterilizaci;
  • nemocniční lůžka, matrace a lůžkoviny lze, pokud to doporučí  /bez jejich/ výrobce,  dezinfikovat v parních dezinfektorech.

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

NRL pro dezinfekci a sterilizaci