Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Stanovisko výboru ČSARIM – Rozhodování pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP


Stanovisko výboru