Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

STRATEGIE TESTOVÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 pro sezónu respiračních onemocnění 2020/2021

Rada vlády pro zdravotní rizika vydává Strategii testování nemoci COVID-19 pro sezónu respiračních onemocnění 2020/2021, kterou se stanovují základní principy k zajištění provádění testování nemoci COVID-19 v době podzimní/zimní sezóny výskytu respiračních onemocnění pro rok 2020/2021 + Management akutních onemocnění v ambulancích praktických lékařů pro děti a dorost v době pandemie onemocnění COVID-19 + Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19

Algoritmus_izolace_a_karantena_15_10_2020

Algoritmus_respiraci_PL

Management_akutni_ch_onemocne_ni_v_ambulanci_ch_PLDD_15_10_2020

Strategie_testovani_COVID_19_def_200929

Zdroj: MZ ČR