Informace pro těhotné a kojící

Animované video UNICEF o kojení v době pandemie COVID-19

Video UNICEF vycházející z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO)


Krátké video kreslenou formou přibližuje základní doporučení týkající se kojení v době pandemie COVID-19. Vychází z pokynů Světové zdravotnické organizace (WHO) a odpovědí  Světové zdravotnické organizace na nejdůležitější otázky týkající se vztahu kojení a COVID-19. Na základě dostupných údajů WHO podporuje a doporučuje kojení i v době pandemie, neboť jeho nesmírný přínos považuje za významnější než možná rizika. Zdůrazňuje nutnost dodržování základních hygienických pravidel jako je časté mytí rukou mýdlem nebo alkoholovou dezinfekcí, nošení roušek, kýchání a kašlání nikoliv do ruky, ale do kapesníku, pravidelná dezinfekce povrchů a např. i odsávačky mateřského mléka – pokud ji matka používá – nebo hraček dítěte.

Animované video UNICEF

WHO – odpovědi na nejčastější otázky týkající se COVID-19 a kojení

WHO – pokyny určené lékařům pečujícím o pacienty s COVID-19 (doporučení týkající se kojení v 19. kapitole na str. 42 – 44)

WHO –  Kojení a COVID-19 (scienticif brief)