Informační letáky, COVID-19

Pomáhejte dětem zvládat stres během epidemie COVID-19

Doporučení WHO

WHO_Jak_zvladat_stres_deti

WHO_deti_stres_a_COVID.jpg

 

Zdroj WHO:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public