Informační letáky, COVID-19

Zvládání stresu během epidemie onemocnění COVID-19

Doporučení WHO

WHO_stres_epidemie_1_

WHO_jak_zvladat_stres.jpg

Zdroj: WHO www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public