Sociální služby a hospicová péče. Bezdomovectví

Doporučení pro domácí hospicovou péči v ČR

Doporučení České společnosti hospicové péč ČLS JEP, 16.3.2020

covid_domaci_hospic_1_