Sociální služby a hospicová péče. Bezdomovectví

Mimořádné opatření k hlášení poskytovatelů sociálních služeb do ISIN – Žádost o přístup do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, 25.9.2020

Mimoradne_opatreni_k_hlaseni_nekterych_poskytovatelu_socialnich_sluzeb_do_ISIN