Voda, odpady, kanalizace a nový koronavirus SARS-CoV-2

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy COVID-19 u vybraných pracovníků ve stavebnictví, přicházejících v rámci své činnosti do styku s odpadní vodou, odpadní vodou kontaminovanou zeminou nebo kontaminovanými odpady.

Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_ve_stavebnictvi_upr._2_3_