Voda, odpady, kanalizace a nový koronavirus SARS-CoV-2

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů

Aktualizovaná stanoviska v souvislosti s covid-19. Doporučení NRC pro hygienu půdy a odpadů obsahují pokyny jak nakládat s jednorázovými rouškami, respirátory, rukavicemi u pracovníků, zdravých i nemocných obyvatel s covid-19 i u lidí v karanténě, doporučení k nakládání s odpadem vzniklým při provádění antigenních testů a k nakládání s použitými inkontinenčními pomůckami od pacientů  s onemocněním  covid-19.


NRC stanoví pokyny pro odstranění použitých jednorázových rukavic neb o jiných obdobných ochranných prostředků na ruce (např. mikrotenový sáček), které byly použity zákazníky pro nákup potravin se samoobslužným prodejem.

Pokyny také obsahují jak nakládat s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2.

Další doporučení se týká nakládaní s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě a prevence nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 a k nakládání s odpadem vzniklým při provádění antigenních testů.

Doporučení Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s použitými inkontinenčními pomůckami od pacientů  s onemocněním  COVID – 19, které byly podrobeny dekontaminaci v přístrojích typu Vakumet a Medivak.

Doporuceni_NRL_k_inkontinencnim_pomuckam_upr._2_1_

stanovisko_testy_2_

B_prevence_nakazy_u_pracovniku_2_

C_Nakladani_s_odpady_vznikajicimi_v_domacnosti_u_osob_s_potvrzenym_onemocnenim_COVID_19

D_Nakladani_s_komunalnimi_odpady_v_obcich_1_

E_Doporuceni_k_odstraneni_pouzitych_jednorazovych_rukavic_nebo_jinych_obdobnych_ochrannych_prostredku_na_ruce

e F_Doporuceni_k_nakladani_s_jednorazovymi_rouskami

Doporuceni_NRC_pro_hygienu_pudy_a_odpadu_k_nakladani_s_jednorazovymi_rouskami_zari_2020_3_