WHO, COVID-19

Navrhované pracovní definice sledovaných a obávaných variant SARS-CoV-2

WHO, 25.2.2021

20210225_Weekly_Epi_Update_VOC_Special_edition_cj

VOI – variant of interest  = sledovaná varianta

VOC – variant of concern = obávaná varianta