WHO, COVID-19

Nový koronavirus (2019-nCoV), zpráva o situaci č. 1, WHO

Souhrn základních dat od 31. 12. 2019 do 20. 1. 2020.


WHO_logo_Wu_chan.jpg

 

Data jsou hlášena k 20. 1. 2020

 

• 31. 12. 2019 byla kancelář WHO pro Čínu informována o výskytu případů onemocnění pneumonií neznámého původu ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Od 31. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bylo národními autoritami Číny WHO hlášeno 44 případů onemocnění pneumonií neznámého původu. V této době nebyl identifikován původce onemocnění.

• 11. a 12. 1. 2020 obdržela WHO podrobnější informace od Národní Čínské Zdravotní Komise (National Health Commission China), že epidemie je spojena s tržištěm ve Wu-chanu.

• Čínské autority identifikovaly nový typ koronaviru, který byl izolován 7. 1. 2020

• 12. 1. 2020 Čína poskytla genetickou sekvenci viru všem zemím k vývoji specifických diagnostických testů.

• 13. 1. 2020 byl Ministrem veřejného zdraví v Thajsku hlášen první importovaný případ laboratorně potvrzeného onemocnění novým koronavirem u cestovatelky z Wu-chanu do Thajska.

• 15. 1. 2020 byl ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí Japonska hlášen první importovaný případ případ laboratorně potvrzeného onemocnění novým koronavirem z Wu-chanu do Japonska.

• 20. 1. 2020 byl hlášen národním kontaktním místem IHR (National IHR Focal Point) Korejské republiky první importovaný případ onemocnění novým koronavirem do jižní Koreje.

Aktuální situace:

• K 20. 1. 2020 bylo potvrzeno 282 případů onemocnění 2019-nCov ve 4 zemích včetně Číny (278 případů), Thajska (2 případy), Japonska (1 případ) a Korejské republiky (1 případ).

•Případy v Thajsku, Japonsku a Korejské republice byly importovány z Wu-chanu v Číně.

• Z 278 potvrzených případů v Číně, bylo 258 případů hlášeno z provincie Chu-pej, 14 z provincie Guandong, 5 z Pekingu a jeden ze Šanghaje.

• Z 278 potvrzených případů má 51 závažný průběh onemocnění, 12 je v kritickém stavu.

Připravenost a reakce WHO

• WHO je v pravidelném a přímém kontaktu s příslušnými autoritami v Číně, Japonsku, Korejské republice a v Thajsku od hlášení prvních případů onemocnění 2019-nCoV. WHO informuje ostatní země o vývoji situace a v případě potřeby poskytuje podporu.

• 2. 1. 2020 byl aktivován systém řízení incidentů na 3 úrovních WHO (kanceláře jednotlivých zemí, regionů a hlavních sídel)

• Pro potřeby surveillance je připravována definice případu pro lidské infekce virem 2019-nCov, která bude aktualizována podle nových dostupných poznatků.

• Byly vydány pokyny pro laboratorní diagnostiku, léčbu, prevenci a kontrolu infekce ve zdravotnických zařízeních a při poskytování péče o nemocné s mírnými příznaky onemocnění v domácí péči, pro komunikaci s veřejností o riziku onemocnění a zapojení komunity.

• Příprava nezbytných potřeb pro identifikaci a léčbu potvrzených případů.

• Provádět opatření ke snížení rizika přenosu nákazy ze zvířat na člověka.

• Aktualizovat doporučení pro mezinárodní cestovatele v souvislosti s epidemií pneumonií vyvolaných 2019-nCoV.

• Využít globálních expertních sítí a partnerství pro laboratorní diagnostiku a kontrolu infekcí, léčbu a matematické modely.

• Aktivovat R&D Blueprint ⃰ k urychlení vývoje diagnostiky, vakcín a léčiv.

• WHO spolupracuje se všemi příslušnými odborníky na koordinaci surveillance, epidemiologie, modelování, diagnostice, léčbě, opatřeních při ošetřování nemocných atd.

• WHO vydala prozatímní pokyny, které budou aktualizovány podle vývoje situace.

 

Více v textu WHO (surveillance, opatření v zemích, kde byla prokázána onemocnění 2019-nCoV):

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf

 

⃰  R&D Blueprint je globální strategie připravenosti, která umožňuje rychlou aktivaci činností výzkumu a vývoje během epidemií. Jeho cílem je urychlit dostupnost účinných diagnostických testů, vakcín a léků, které lze použít k záchraně životů a odvrácení rozsáhlé krize. Širokou globální koalici odborníků tvoří experti z oboru medicíny, vědy a regulačních orgánů. Činnost R&D Blueprint byla zahájena v květnu 2016.

https://www.who.int/blueprint/about/en/