WHO, COVID-19

Nový koronavirus (2019-nCoV), zpráva o situaci č. 23, WHO

V posledních 24 hodinách nebyl hlášen z žádné nové země případ COVID-19.


• WHO zveřejnila klíčové aspekty pro repatriaci a karanténu cestovatelů v souvislosti s COVID-19. Více informací naleznete na WHO.

• Organizace spojených národů aktivovala v souvislosti s propuknutím onemocnění COVID-19  tým krizového řízení (Crisis Management Team – CMT), který povede WHO. Generální ředitel WHO jmenoval jako krizového manažera dr. Mika Ryana, výkonného ředitele programu WHO Health Emergency (program WHO pro řešení mimořádné zdravotní události).  CMT sdružuje WHO, OCHA, IMO (Mezinárodní námořní organizace), UNICEF, ICAO, WFP, FAO, Světovou banku a několik oddělení sekretariátu OSN. První setkání tohoto týmu se konalo včera prostřednictvím telekonference.  Aktivace krizového týmu pomůže WHO zaměřit se na řešení zdravotní problematiky v dané epidemii, zatímco odborníci z jiných oblastí se budou zabývat sociální a ekonomickou problematikou a dalším vývojem epidemie.  Zařazení dalších expertů do týmu bude zvažováno podle vývoje epidemie a jejích globálních dopadů.

• WHO připravila seznam otázek a odpovědí zaměřených na prevenci a kontrolu infekcí u zdravotnických pracovníků pečujících o pacienty s podezřením nebo potvrzeným 2019-nCoV.

Více WHO, Situation Report – 23