WHO, COVID-19

Nový koronavirus (2019-nCoV), zpráva o situaci č. 24, WHO

Čína kromě laboratorně potvrzených případů poprvé nahlásila i klinicky diagnostikované případy onemocnění COVID-19.


 

Stručný souhrn:

Za posledních 24 hodin nehlásily případy COVID-19 žádné nové země.

WHO založila databázi, která shromažďuje nejnovější vědecké poznatky a znalosti o novém koronavirovém onemocnění. Více informací naleznete zde.

Tento týden bylo svoláno dvoudenní globální fórum pro výzkum a inovace týkající se COVID-19 v souladu s plánem výzkumu a vývoje WHO (R&D Blueprint). Přední zdravotničtí odborníci z celého světa se sešli ve WHO, aby zhodnotili současné znalosti o novém koronavirovém onemocnění COVID-19, identifikovali mezery a spolupracovali na urychlení a financování prioritního výzkumu potřebného k zastavení této epidemie a přípravě na jakákoli budoucí ohniska. Více informací naleznete zde.

Z provincie Hubei bylo přes noc nahlášeno 14 840 případů onemocnění, včetně 13 332 případů hlášených na základě klinické diagnózy. Je to poprvé, kdy Čína kromě laboratorně potvrzených případů registruje klinicky diagnostikované případy. Z důvodu konzistence zde uvádíme pouze počet laboratorně potvrzených případů. WHO formálně požádala o další informace o klinicky diagnostikovaných případech, zejména pokud k nim došlo v průběhu epidemie, a zda byly suspektní případy překlasifikovány na klinicky diagnostikované případy.

Situace k 13.2.2020: Celkově hlášeno 46 997 potvrzených případů onemocnění COVID-19 (1826 nových), z toho z Číny je hlášeno 46550 potvrzených případů (1820 nových) a 1368 úmrtí (254 nových). Mimo území Číny je hlášeno 447 potvrzených případů onemocnění (6 nových) z 24 zemí a jedno úmrtí.

Zdroj: WHO, Coronavirus disease 2019 (COVID-19), Situation Report – 24