WHO, COVID-19

Nový koronavirus (2019-nCoV), zpráva o situaci č. 7, WHO

Data jsou hlášena k 27. 1. 2020 – 10 hod. SEČ.


WHO_Sit_R_7_data.jpg

• Zástupci WHO v čele s generálním ředitelem Dr. Ghebreyesusem jsou v Pekingu na schůzce se zástupci čínské vlády a experty. Cílem mise je vyhodnotit vývoj situace a posílit spolupráci s Čínou při řešení současné situace.

• Aktuálně odhadovaná inkubační doba onemocnění je v rozmezí 2-10 dnů, tento odhad bude upřesněn, až budou dostupná další data. Pro kontrolu infekce je zásadní znalost doby, kdy a jak dlouho mohou být nemocní zdrojem nákazy pro ostatní osoby.  Pro stanovení období nakažlivosti jsou nezbytná data od většího množství lidí, aby bylo objasněno, zda dochází k přenosu infekce v inkubační době a zda je možná nákaza od osob bez klinických příznaků onemocnění.

WHO žádá jednotlivé země, aby případy onemocnění hlásily podle pokynů obsažených na: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

• WHO průběžně sleduje vývoj situace a je připravena se v případě potřeby spojit s pohotovostním výborem, jehož členové jsou pravidelně informováni o vývoji.

Vybráno z textu:

STRATEGICKÉ CÍLE WHO v reakci na epidemii vyvolanou 2019-nCoV:

• omezit přenos z člověka na člověka, včetně snížení počtu sekundárních infekcí u blízkých kontaktů a pracovníků ve zdravotnictví; zabránit událostem, které vedou k nárůstu možnosti přenosu nákazy a zabránit dalšímu mezinárodnímu šíření viru z Číny; toho lze dosáhnout kombinací opatření v oblasti veřejného zdraví, jako je rychlá identifikace, diagnostika a léčba případů, vyhledávání a sledování kontaktů, prevence a kontrola infekcí ve zdravotnických zařízeních, provádění zdravotních opatření u cestujících, zvyšování povědomí o onemocnění v populaci, komunikace rizik.

• včas identifikovat, izolovat a ošetřovat pacienty, včetně poskytování optimalizované péče o infikované pacienty;

• identifikovat a omezit přenos ze zvířecího zdroje;

• zaměřit se na objasnění zásadních informací o onemocnění jako je klinická závažnost, míra nakažlivosti, možnosti léčby a urychlení vývoje diagnostik, léčiv a vakcín;

• informovat veřejnost o rizicích a případech onemocnění a čelit dezinformacím;

• minimalizovat sociální a ekonomický dopad

Doporučení

Během předchozích epidemií vyvolaných MERS a SARS docházelo k přenosu nákazy prostřednictvím kapének (pozn. které vznikají při mluvení, kašlání a kýchání infikovaného jedince), kontaktem a kontaminovanými předměty, což vede k domněnce, že k přenosu 2019-nCoV může docházet podobným způsobem. Základní pravidla pro snížení rizika přenosu akutní respirační infekce zahrnují:

• vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním

• často si mýt ruce, zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo s jejich prostředím

• dodržovat zásady bezpečné manipulace a kontaktu s hospodářskými nebo divokými zvířaty

• lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat „etiketu kašle“ – při kašli dodržovat dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakrývat si ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu), mýt si ruce

• ve zdravotnických zařízeních dodržovat standardní pravidla prevence a kontroly infekčních onemocnění, zvláště na „emergency“ odděleních.

WHO nedoporučuje žádná specifická zdravotní opatření pro cestovatele. V případě příznaků respiračního onemocnění během cesty nebo po návratu z cesty je doporučeno obtíže konzultovat s praktickým lékařem a informovat jej o cestovatelských aktivitách.

Zdroj: WHO