WHO, COVID-19

Nový koronavirus (COVID-2019), zpráva o situaci č. 31, WHO

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Situation Report –31 , 20. února 2020. Čína revidovala své pokyny pro klasifikaci případů COVID-19, odstranila klasifikaci „klinicky diagnostikovaný případ“


31. Situation Report WHO – hlavní zprávy:

  • V posledních 24 hodin byly nahlášeny případy COVID-19 z další nové země, z Íránu.
  • Čína revidovala své pokyny pro klasifikaci případů COVID-19, odstranila klasifikaci „klinicky diagnostikovaný případ“, která se dříve používala v provincii Hubei a ponechala pouze „suspektní“ a „potvrzené“ případy pro všechny oblasti (u potvrzeného případu je vyžadováno laboratorní potvrzení). Očekává se tedy, že některé již dříve nahlášené „klinicky diagnostikované“ případy budou během následujících dnů vyřazeny, protože je prováděno jejich laboratorní testování a některé  budou negativní.
  • Po potvrzení případů COVID-19 mezi cestujícími z čínského Wu-chanu začátkem ledna zavedla WHO systém globálního surveillance, který shromažďuje a organizuje základní informace o COVID-19. Všechny WHO regiony implementovaly hlášení případů COVID-19 buď prostřednictvím stávajících, nebo nově zavedených hlásících systémů. Další informace naleznete v části Předmět v ostření.

Stručný souhrn

Cíle globální surveillance:

1) sledovat globální rozsah epidemie;

2) poskytovat včasné epidemiologické informace pro podporu posuzování rizik na národní, regionální a celosvětové úrovni;

3) rychle odhalit nové případy v zemích, kde virus dříve necirkuloval;

4) monitorovat trendy onemocnění po importu prvního případu a;

5) poskytovat epidemiologické informace, které budou podkladem pro opatření.

V souladu s mezinárodními zdravotními předpisy (IHR 2005) byla národní kontaktní místa IHR všech členských států požádána, aby okamžitě nahlásila každý nový potvrzený případ COVID-19 a do 48 hodin poskytla informace týkající se klinické, epidemiologické a cestovní historie pomocí standardizovaného formuláře WHO pro hlášení případů.

WHO regiony okamžitě implementovaly hlášení případů COVID-19 prostřednictvím již zavedených systémů – jako je TESSy v evropském regionu, EMFLU ve východním Středomoří a FluNet v americkém regionu; nebo vytvořením nového systému elektronického sběru dat (v regionu jihovýchodní Asie). Sběr dat z WHO regionálních kanceláří do ústředí WHO byl organizován pomocí stávajícího globálního surveillance chřipky (Global Influenza Surveillance systém), který regionům umožnil rychlý přenos informací. V ústředí WHO je vedena globální databáze COVID-19, která shromažďuje data od všech hlášených případů COVID-19 mimo Čínu, a denně se provádí analýza dat s cílem sledovat přenos onemocnění mezi jednotlivými státy, popsat charakteristiky mezilidského přenosu ve skupinách případů, popsat charakteristiky nemocných včetně historie expozice a podporovat a vyhodnocovat opatření v oblasti veřejného zdraví.

WHO_SIT_REP_31.png