WHO, COVID-19

Připravte své pracoviště na COVID-19

WHO a veškeré autority působící v oblasti veřejného zdraví po celém světě nyní podnikají kroky nutné k potlačení ohniska epidemie COVID-19. Dlouhodobý úspěch se však nemůže dostavit sám od sebe. Všechny složky naší společnosti – včetně podnikatelů a zaměstnavatelů – musí splnit svou roli, pokud chceme zastavit šíření této choroby.

WHO_PRACOVISTE_COVID_19_2

Zdroj: WHO