WHO, COVID-19

Racionální používání osobních ochranných prostředků (OOP) proti koronavirovému onemocnění (COVID-19)

WHO: Prozatimní pokyn, 19.3.2020

S1406_WHO_2019_nCoV_IPCPPE_use_2020.2_eng_3_