WHO, COVID-19

WHO, 9. 8. 2023. První hodnocení rizik, nová varianta EG.5.

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila k nové subvariantě 9. srpna 2023 dokument  obsahující aktuální souhrn poznatků týkající se nové subvarianty koronaviru EG.5, neoficiálně nazývané „Eris“.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/09082023eg.5_ire_final.pdf?sfvrsn=2aa2daee_1

Celosvětově dochází k trvalému nárůstu podílu hlášených subvariant EG.5. V 29. týdnu (17. -23. 7. 2023) byla celosvětová prevalence subvarianty EG.5  okolo 17,4 %, což je nárůst oproti předchozím týdnům, kdy celosvětová prevalence činila 7,6 %.

Z textu WHO vyplývá, že nová varianta EG.5 je sice nakažlivější, nicméně zatím nebyly hlášeny žádné změny v závažnosti onemocnění.

K 7. srpnu 2023 bylo do databáze sekvencí GISAID https://gisaid.org/ vloženo 7354 sekvencí EG.5 z 51 zemí. Nejvíce sekvencí EG.5 je z Číny (30,6 %, 2247 sekvencí). Alespoň 100 sekvencí nové subvarianty EG.5 již vložily do databáze GISAID Spojené státy americké (18,4 %, 1356 sekvencí), Korejská republika (14,1 %, 1040 sekvencí), Japonsko (11,1 %, 814 sekvencí), Kanada (5,3 %, 392 sekvencí), Austrálie (2,1 %, 158 sekvencí), Singapur (2,1 %, 154 sekvencí), Spojené království (2,0 %, 150 sekvencí), Francie (1,6 %, 119 sekvencí), Portugalsko (1,6 %, 115 sekvencí) a Španělsko (1,5 %, 107 sekvencí).

V zemích, kde byla nová varianta zachycena (například Japonsko, Jižní Korea), dosud nezaznamenaly vyšší podíl hospitalizací v souvislosti s novou variantou.

WHO připouští, že vzhledem k tomu, že se jedná o novou subvariantu, může se rychleji šířit, způsobit nárůst počtu případů a stát se dominantní variantou v jednotlivých zemích nebo celosvětově.

 

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí