Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

Jaká poučení plynou z pandemie Covid-19?

Konference organizovaná 3. LF UK na aktuální téma dosavadních zkušeností s virem SARS-CoV-2 dne 7.10.2020. Jako mimořádný host vystoupil vedoucí státní epidemiolog Švédska Dr. Anders Tegnell.


Záznam je volně přístupný na YouTube Live streamu na adrese https://youtu.be/5pBK4qbputU

UDALOSTI_21558_version1_pouceni_z_covid_19_konference_3lf_06102020