Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

Laboratoře SZÚ zaznamenaly podezření na výskyt britské varianty koronaviru.

Národní referenční laboratoř (NRL) pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění zaznamenala na základě analýzy výsledků PCR vyšetření podezření na možný výskyt varianty VUI 202012/01 (20B.YV1) na území ČR.


K podezření opravňuje diskrepance vyšetřovací soupravy PCR v úseku S proteinu, kdy v důsledku mutace (nebo nukleotidové záměny) na pozici 570 spike proteinu dochází ke snížení citlivosti detekce tohoto genu. Vzhledem k tomu, že souprava obsahuje ještě jiný cíl, současnými změnami nedotčený, není vyšetřování touto soupravou negativně ovlivněno.

Vzhledem k faktu, že z celosvětově osekvenovaných 18 018 klinických materiálů 17 535 spadá pod britskou variantu, je tento nález velmi silnou indicií, že změna jde na vrub Britské variantě.

NRL nyní sekvenuje 10 materiálů s touto PCR charakteristikou a výsledky budou k dispozici příští týden.

 

Více informací naleznete ve Zprávě NRL

TISKOVÁ ZPRÁVA

16. 1. 2021