Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

Očkování proti covid-19, Evropská léková agentura (EMA)

Tři prezentace Evropské lékové agentura věnující se výrobě a bezpečnosti vakcín a schvalovacímu řízení.