Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

Onemocnění novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve 2019-nCoV), pojmenováno jako „COVID-19“ (coronavirus disease 2019)

Aktualizované rozšířené základní informace o onemocnění

2020_08_07_Covid_19_zakladni_informace