Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

Případy pneumonie pravděpodobně spojené s novým koronavirem, Wu-chan, Čína

Ve Wu-chanu, hlavním městě čínské provincie Chu-pej a nejlidnatějším městě ve střední Číně, došlo k výskytu pneumonií, u nichž dosud není znám přesný původce onemocnění ani způsob přenosu.


Televizní stanice CCTV a tisková agentura Xinhua uvedla rozhovor se Xu Jianguo, členem Chinese Academy of Engineering a vedoucím virologické expertní skupiny pro vyšetřování patogenů.

Dle sdělení Xu Jianguo byl expertní skupinou 7. 1. 2020 detekován z klinických vzorků nemocných nový koronavirus a získána celá sekvence genomu. Virus izolovaný ze vzorků má typický vzhled koronaviru i v elektronovém mikroskopu. Expertní skupina se domnívá, že identifikovala patogen způsobující virovou pneumonii ve Wu-chanu, další podrobný výzkum původce onemocnění, epidemiologie a klinického průběhu onemocnění bude následovat.

Základní údaje:

  • Ve Wu-chanu (anglicky Wuhan) – hlavním městě čínské provincie Chu-pej a nejlidnatějším městě ve střední Číně, došlo k výskytu pneumonií, u nichž dosud není znám přesný původce onemocnění ani způsob přenosu.
  • Skupina nemocných (klastr) pochází z oblasti Wuhan South China Seafood City (také se nazývá the South China Seafood Wholesale Market and the Hua Nan Seafood Market), kde prodávají na trhu živé ryby, mořské plody, kuřata, netopýry, sviště, ptáky a další živočišné produkty. Trh je uzavřen od 1. ledna 2020 a je zde prováděno čištění a dezinfekce.
  • Situace se vyvíjí, informace bude aktualizována.

Klinické informace

Pacienti hlášení v tomto klastru měli horečku, dušnost a na rtg plic oboustranné infiltráty. U pacientů s podobnými respiračními příznaky, kteří nedávno cestovali do Wu-chanu musí být zvažováno onemocnění pneumonií a nahlášeno orgánům veřejného zdraví, tj. místně příslušné hygienické stanici – protiepidemickému odboru.

Je doporučován opatrný přístup k nemocným s příznaky onemocnění, kteří cestovali do Wu-chanu. Pacienti by měli nosit ústní roušku. Zdravotníci mají při ošetřování nemocného dodržovat bariérová opatření. U hospitalizovaných pacientů mají být dodržována kromě standardních opatření také izolační opatření pro nákazy přenosné kontaktem a vzduchem.

Epidemiologická situace

K 5. lednu 2020 bylo čínskou národní zdravotní komisí hlášeno celkem 59 případů onemocnění, žádný nemocný nezemřel. Klastr (skupina) nemocných je soustředěn do Wuhan South China Seafood City.

Sledováno je více než 150 blízkých kontaktů nemocných. K 5. 1. 2020 nebylo zaznamenáno šíření onemocnění z osoby na osobu ani nedošlo k onemocnění ošetřujícího zdravotního personálu.

Onemocnění se projevuje horečkou a dušností. Přestože původce onemocnění není zatím definitivně znám, předpokládá se, že je onemocnění vyvoláno virem. Místní autority hlásily negativní laboratorní výsledky na běžné respirační patogeny, ptačí chřipku, adenoviry a dva specifické koronaviry, které způsobují onemocnění dýchacích cest (SARS – severe acute respiratory syndrom a MERS – Middle east respiratory syndrom).

Jak se mohou chránit cestovatelé do Wu-chanu?

  • vyhnout se kontaktu s živými i mrtvými zvířaty, trhům se zvířaty a výrobkům z masa (nedostatečně tepelně upravené maso)
  • vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi
  • mýt si často ruce mýdlem a vodou

Pokud cestovatel po návštěvě Wu-chanu onemocní, má:

  • zůstat doma, vyhnout se kontaktům s jinými osobami, s výjimkou vyhledání zdravotní péče
  • v době nemoci necestovat
  • ihned vyhledat lékařskou péči; před návštěvou zdravotnického zařízení nejdříve zavolat a informovat lékaře o svém cestování v rizikové oblasti a popsat příznaky onemocnění.
  • při kašli a rýmě používat na ústa a nos kapesník nebo rukáv, ne ruce!

 

 ECDC k případům pneumonie ve Wu-chanu, RRA, 9. ledna 2020

Okolní státy a regiony (Hong Kong, Tajvan, Thajsko, Malajsie, Vietnam, Filipíny a Singapur) zavedly pro příchozí cestovatele z postižené oblasti vstupní skríning.

Souhrn a riziko pro země EU/EAA:

Experti v Číně vyloučili jako původce aktuálních případů pneumonie chřipkový virus, virus ptačí chřipky, MERS-CoV, SARS-CoV, adenovirus a další běžné respirační patogeny. Media informují, že byl identifikován nový koronavirus jako etiologické agens virových pneumonií u jedinců hospitalizovaných v souvislosti s klustrem pneumonii ve Wu-chanu. Dosud nebyly hlášeny žádné případy spojené s klustrem ve Wu-chanu mimo tuto oblast. Dosud nebyly hlášeny suspektní nebo pravděpodobné případy pneumonií spojené s Wu-chanem v zemích EU/EAA a ani jinde ve světě.

Riziko pro cestovatele, zavlečení a další šíření v zemích EU:

V EU jsou tři letiště s přímým leteckým spojením do Wu-chanu. S nadcházejícími oslavami čínského Nového roku na konci ledna lze očekávat zvýšený pohyb osob z a do Číny, a proto se zvyšuje pravděpodobnost příletu osob se suspektním onemocněním.

Nicméně vzhledem k tomu, že dosud nebyl popsán mezilidský přenos onemocnění, považuje se riziko pro cestovatele za nízké, podobně jako riziko případného šíření onemocnění v EU.

Nozokomiální přenos, prevence a opatření: Dosud nebyl z Číny popsán mezilidský přenos ani šíření tohoto onemocnění mezi zdravotnickým personálem. Proto se považuje pravděpodobnost nozokomiálního přenosu za nízkou.

 

Zdroj:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/pneumonia-cases-possibly-associated-novel-coronavirus-wuhan-china

https://promedmail.org/

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/pneumonia-china

 

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí