Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

Prohlášení WHO k výskytu nového koronaviru v Thajsku. Informace o situaci ke dni 14. 1. 2020

8. ledna byla v Bangkoku hospitalizována 61 letá cestovatelka z Wu-chanu z Číny, u které bylo  potvrzeno onemocnění novým koronavirem. Podle thajských úřadů se pacientka nyní zotavuje a je připravena k návratu domů.


Jedná se o první případ onemocnění mimo Čínu. Thajsko zahájilo 3. 1. 2020 na svých mezinárodních letištích zdravotní screening cestujících z Wu-chanu.  V rámci těchto kontrol bylo termoskenem zajištěno na letišti Suvarnabhumi  8 osob s horečkou, u jedné cestovatelky bylo 12. 1. 2020 potvrzeno onemocnění novým koronavirem. V současnosti probíhá surveillance veškerého zdravotnického personálu, který o nemocnou pečoval. Přenos nákazy na personál nebyl prokázán. Vyšetřeno bylo i 16 osob, které byly v blízkém kontaktu s ženou během letu, jejich výsledky jsou negativní.

Možnost zachycení případů onemocnění novým koronavirem v dalších zemích není neočekávaná a je důvodem, proč WHO požaduje pokračující aktivní monitoraci situace a připravenost v ostatních zemích. WHO vydala pokyny, jak detekovat a léčit osoby nemocné novým koronavirem.

K rychlejší diagnostice onemocnění přispívá znalost genomu viru, který byl získán v Číně.

WHO zdůrazňuje, že je nezbytné, aby v Číně pokračovalo epidemiologické šetření s cílem zjistit  zdroj onemocnění novým koronavirem a případné zvířecí rezervoáry nebo přechodné hostitele nákazy.

Vzhledem k vývoji situace bude generální ředitel WHO dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus konzultovat členy pohotovostního výboru IHR na schůzce, která by se měla v krátké době uskutečnit.

https://www.who.int/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand

https://promedmail.org/

K 13. lednu 2020 bylo z Wu-chanu v Číně hlášeno 59 pravděpodobných případů onemocnění pneumonií vyvolané novým koronavirem. Většina případů  je v epidemiologické souvislost i se Seafood City market. Z 59 pravděpodobných případů onemocnění byl u 41 případů potvrzen jako původce nemoci nový koronavirus, 7 z těchto nemocných bylo propuštěno z nemocnice, 6 je léčeno a 1 nemocný zemřel. Celkově bylo identifikováno a je sledováno 763 blízkých kontaktů, u žádného z nich nebyl nový koronavirus potvrzen.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-cluster-pneumonia-cases-associated-novel-coronavirus-wuhan-china-2019

14. ledna byla uveřejněna sekvence nového CoV, která je k dispozici v databázi GenBank (MN908947).

Rovněž byl uveřejněn fylogenetický strom sestavený na základě sekvence genu kódujícího RNA polymerázu (RdRp gen), a uvádí se, že shoda mezi SARS-CoV a nynějšími izoláty nového koronaviru je 80%.

Z fylogenetického stromu lze usuzovat na příbuznost s SARS-CoV, pravděpodobně i příbuznost s ancestorem SARS CoV, nicméně jednoznačnou odlišnost od SARS CoV.

Kmen SARS-CoV- Urbani pochází z roku 2003 z jednoho z ohnisek SARSu (je pojmenován po doktoru Carlo Urbanim, který byl členem WHO týmu pro výzkum ptačí chřipky, nakazil se při výzkumu a léčbě nemocných SARS CoV a nemoci 29. 3. 2003 podlehl).

 

 

 

https://www.ecohealthalliance.org/2020/01/phylogenetic-analysis-shows-novel-wuhan-coronavirus-clusters-with-sarsCoronavirus_Wu_chan.jpg

 

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí