Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

První případ onemocnění novým koronavirem importovaný z Číny do Japonska – 15. 1. 2020

15. ledna 2020 večer byl potvrzen první případ onemocnění novým koronavirem v Japonsku.


Nemocným je 30tiletý muž, obyvatel z prefektury Kanagawa (část velkého metropolitního okruhu Tokia na ostrově Honšú). Onemocnění začalo horečkou 3. ledna 2020, 6. ledna se vrátil z Wu-chanu, po návratu ihned navštívil lékaře. Od 10. ledna byl hospitalizován, 15. ledna po ústupu příznaků onemocnění propuštěn do domácí péče. Během pobytu ve Wu-chanu nebyl na tržišti. Možný je kontakt s nemocným pneumonií v Číně.

Podle hodnocení rizik WHO a Národního institutu infekčních nemocí (pozn. japonského) existují v současnosti případy, kdy nelze vyloučit možnost omezeného přenosu této choroby z člověka na člověka, včetně rodinných příslušníků. Zatím nebyl prokázán pravidelný přenos nákazy z člověka na člověka.

Jde o druhý potvrzený importovaný případ onemocnění novým koronavirem z Wu-chanu. V obou případech byl klinický průběh onemocnění mírný, oba případy popřely návštěvu tržiště Huanan Wholesale Seafood Market, což vede k domněnce, že k onemocnění došlo mimo tuto oblast.

Je důležité dodržovat opatření v prevenci infekce jako je zakrytí úst při kašli (ne rukou, ale použitím kapesníku, ev. rukávu) a časté mytí rukou.

Pokud se vracíte nebo vstupujete do země z města Wu-chan a máte-li příznaky, jako je kašel nebo horečka, noste ústní roušku, a co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc. Zdravotníky informujte o tom, že jste pobývali ve městě Wu-chan.

Zdroj: http://www.promedmail.org

Aktualizované informace ECDC 16.1.2020 – Nový koronavirus v Číně

Ke dni 16.1.2020 celkem onemocnělo 41 pacientů, z toho se eviduje 5 těžkých průběhů a 2 úmrtí, 12 pacientů je již v domácí péči. Poslední případ onemocněl 3.1.2020.

Zatím nebyl zdokumentován mezilidský přenos nákazy, ale nelze jej v této fázi vyloučit. Dosud nebyly hlášeny žádné případy onemocnění mezi zdravotníky. Ve Wu-chanu probíhají činnosti zaměřené na vyhledávání kontaktů a jsou prováděna hygienická opatření. Trh  Seafood City market je od 1. ledna 2020 pro veřejnost uzavřen.

V Evropské unii mají přímé letecké spojení s Wu-chanem tři letiště (Řím, Paříž, Londýn), odkud existuje nepřímé letecké spojení do dalších míst EU. Pravděpodobnost zavlečení viru do EU je považována za nízkou.

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Kritéria pro zahájení testování onemocnění virem 2019 -nCoV

16. 1. 2020

Každá osoba, která splňuje epidemiologická a klinická kritéria by měla být vyšetřena na přítomnost viru 2019 -nCoV.

Epidemiologická kritéria

  •  cestování do Wu-chanu v Číně v posledních 14 dnech [1] před začátkem onemocnění

nebo

  •  blízký kontakt [2] s laboratorně potvrzeným případem onemocnění virem 2019 -nCoV v posledních 14 dnech před začátkem onemocnění

Klinická kritéria

  • onemocnění s klinickými příznaky závažné akutní respirační infekce vyžadující zdravotní péči nebo přijetí do nemocnice s klinickým nebo rtg potvrzeným zánětem plic

nebo

  • horečka (teplota ≥ 38C) při akutním respiračním onemocnění (náhlý začátek respirační infekce s jedním nebo více z následujících příznaků: dušnost, kašel, bolest v krku)

Odběrový materiál

Podle prozatímních pokynů WHO pro laboratorní vyšetřování suspektních případů na infekci virem 2019 -nCoV u lidí je třeba zvážit rychlý odběr následujících vzorků:

  • materiál z dýchacích cest (nasofaryngeální nebo orofaryngeální výtěr u ambulantních pacientů a sputum (v případě produkce) a/nebo endotracheální aspirát, případně BAL u pacientů se závažnějším respiračním onemocněním)
  • srážlivá krev/sérum k sérologickému vyšetření, akutní a rekonvalescentní vzorek
  • jiné vzorky v nejasných případech: hemokultura, moč (pro detekci antigenu Legionelly a pneumokoka)

Odběr vzorků z horních cest dýchacích a zejména dolních dýchacích cest, by měl být prováděn za zvýšených opatření pro prevenci a kontrolu aerogenních infekcí.

V současné době existuje jen omezené množství informací o nejvhodnějším načasování odběru vzorků.

Metodika testování

V současnosti je již k dispozici metodika umožňující rychlou a specifickou detekci viru, bez nutnosti celogenomové sekvenace. Diagnostika by v řádu dnů měla být k dispozici i v Národní referenční laboratoři pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění, CEM, SZÚ.

[1] Předpokládá se, že inkubační doba u onemocnění 2019-nCoV je až 14 dní, předpoklad je založen na znalostech epidemiologických údajů MERS-CoV a SARS-CoV.

[2] Blízký kontakt: členové rodiny nebo lidé žijící ve stejné domácnosti; blízký kontakt (do vzdálenosti 2 m) nebo přímý kontakt s osobou: např. zdravotnický nebo laboratorní pracovník, přímé vystavení tělesným tekutinám nebo vzorkům včetně aerosolu.

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/laboratory-testing-suspect-cases-2019-ncov-using-rt-pcr

 

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí