Reinfekce – základní informace a kazuistiky

Absolutní počet potvrzených reinfekcí covid-19 v ČR přesáhl dva tisíce, frekvence výskytu zůstává nízká

V České republice aktuálně evidujeme celkem 2026 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Vzhledem k poklesu počtu nových případů nemoci se i počet reinfekcí zvyšuje jen mírně a relativní výskyt opakovaných infekcí zůstává nadále nízký.


„V souladu s aktuálně platnou evropskou definicí pro reinfekci považujeme i v ČR za reinfekci opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů. K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším, medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 132 dní,“ vysvětluje vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

V období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2021 bylo do ISIN nahlášeno celkem více než 1 milion 654 tisíc případů covid-19. Z tohoto počtu je zatím identifikováno 2026 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, a to 1225 u žen a 801 u mužů.

Věkové rozpětí u osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19, je 0 až 101 let, medián 40 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 61 až 401 dní,“ upřesňuje vedoucí Oddělení biostatistiky RNDr. Marek Malý, CSc.

Pravidelná hlášení o reinfekcích covid-19 naleznete také na webu SZÚ zde:
https://archiv.szu.cz/tema/prevence/reinfekce-zakladni-informace-a-kazuistiky