Reinfekce – základní informace a kazuistiky

Absolutní počet případů reinfekcí covid-19 v ČR dále vzrostl, ale frekvence výskytu zůstává nadále nízká

Z průběžné analýzy dat vyplývá, že v ČR aktuálně evidujeme celkem 1535 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Nárůst reinfekcí souvisí s velkým počtem případů v podzimní a zimní vlně onemocnění, relativní výskyt opakovaných infekcí však zůstává nadále velmi nízký.


S ohledem na novou evropskou definici pro reinfekci, která se mírně liší od jednotlivých dříve používaných národních definic, považujeme nyní i v ČR za reinfekci opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů. Zkrácení intervalu z původně používaných 90 dnů na současných 60 dnů souvisí s rozšířením variant viru. K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším, medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 130 dní. 

V období od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2021 bylo do ISIN nahlášeno celkem více než 1 milion 525 tisíc případů covid-19. Z tohoto počtu bylo zatím identifikováno 1535 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19Věkové rozpětí u osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19 je 1 až 100 let, medián 41 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 62 až 373 dní.

U dalších 831 případů validace nadále probíhá. Kromě tohoto počtu bylo identifikováno ještě 2360 případů možných reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově.

Vzhledem k evidovaným případům reinfekcí u řady osob společně s nejasnostmi ohledně vytvoření, přetrvávání a protektivity imunitní odpovědi, stále platí doporučení očkovat proti covid-19 i osoby, které v minulosti tuto infekci již prokazatelně prodělaly, byť s určitým časovým odstupem.

Frekvence výskytu reinfekcí nemoci covid-19 v ČR zůstává nadále velmi nízká, výše uvedené případy představují jen 0,4 až 0,5 % ze všech osob v riziku. Tento nízký výskyt opakovaných infekcí se neliší od frekvence zjištěné na souboru prvních 28 případů, jejichž podrobnosti jsou obsahem publikované práce kolektivu autorů Fabiánová K, Kynčl J, Vlčková I, Jiřincová H, Košťálová J, Liptáková M, et al. COVID-19 reinfections. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2021;70(1):62-7 (k dispozici na https://archiv.szu.cz/tema/prevence/reinfekce-virem-sars-cov-2-implementace-surveillance).