Reinfekce – základní informace a kazuistiky

Počet potvrzených symptomatických reinfekcí covid-19 se nadále zvyšuje jen mírně

V České republice aktuálně evidujeme celkem 2198 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Relativní výskyt opakovaných symptomatických a asymptomatických infekcí zůstává nadále nízký a nedosahuje ani půl procenta ze všech osob v riziku.


V souladu s aktuálně platnou evropskou definicí pro reinfekci považujeme i v ČR za reinfekci opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů. „K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším, medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 133 dní,“ upřesňuje vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

V období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2021 bylo do Informačního systému infekční nemoci (ISIN) nahlášeno celkem více než 1 milion 666 tisíc pozitivních případů covid-19. Z tohoto počtu bylo zatím identifikováno 2198 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění, a to u 1328 žen a 870 mužů. „Věkové rozpětí u osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19 je 0 až 99 let, medián 40 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 61 až 462 dní,“ doplňuje doktor Kynčl. Kromě tohoto počtu bylo identifikováno ještě 3305 případů možných reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově.

„Nadále platí doporučení očkovat proti covid-19 i osoby, které v minulosti infekci prokazatelně prodělaly. Věda stále nemá jasno o délce trvání imunity po překonání nemoci ani o reálné síle takové ochrany vlastní imunitou před opakovaným onemocněním. Navíc se nacházíme na prahu sezóny respiračních onemocnění, včetně chřipky. Je tedy dobré nechat se očkovat proti oběma infekcím. Očkování je, dle vyjádření odborné společnosti, možné v jednom dni zároveň proti covid-19 i chřipce,“ připomíná ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Frekvence výskytu reinfekcí nemoci covid-19 v ČR zůstává nadále velmi nízká, všechny výše uvedené případy dohromady představují méně než 0,5 % ze všech osob v riziku, tedy osob, které onemocněly v období více než 60 dní před koncem sledovaného období.

Zjištěný nízký výskyt opakovaných infekcí potvrdil trend zaznamenaný již na souboru prvních 28 případů reinfekcí publikovaném pracovníky SZÚ v impaktovaném odborném časopise Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie (k dispozici na https://archiv.szu.cz/tema/prevence/reinfekce-virem-sars-cov-2-implementace-surveillance.