Reinfekce – základní informace a kazuistiky

Počet případů reinfekcí covid-19 v ČR mírně vzrostl

Z průběžné analýzy dat vyplývá, že máme v ČR nyní s jistotou evidováno celkem 158 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. To je zhruba o stovku více než před měsícem. Více případů reinfekcí je u žen.


 

 

Vzhledem k neexistující jednotné definici je, podobně jako v zahraničí, za reinfekci považováno opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 90 nebo více dnů. 

 

Za období od 1. 3. 2020 do 31. 1. 2021 bylo do ISIN nahlášeno celkem více než 982 tisíc případů covid-19. Z tohoto počtu bylo zatím identifikováno 158 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 102 u žen a 56 u mužů. „Věkové rozpětí u osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19 je 1 až 94 let, medián 44 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 92 až 320 dní,“ upřesnil RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucí Oddělení biostatistiky.

 

U dalších 57 případů validace nadále probíhá. Kromě tohoto počtu bylo identifikováno ještě 363 případů možných reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově. Nadále platí, že většina osob s reinfekcí měla v obou epizodách mírný průběh.

 

Vzhledem k evidovaným případům reinfekcí u řady osob společně s nejasnostmi ohledně vytvoření, přetrvávání a protektivity imunitní odpovědi, stále platí doporučení očkovat proti covid-19 i osoby, které v minulosti tuto infekci již prokazatelně prodělaly.

 

„Onemocnění covid-19 se s velkou pravděpodobností již stalo součástí našeho života a je třeba si zvyknout na skutečnost, že virus SARS-CoV-2 bude v lidské populaci trvale přítomen, a musíme se s ním naučit žít, podobně jako s jinými hromadně se vyskytujícími respiračními onemocněními.,“ uzavřel MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí.

 

Tisková zpráva
19. 2. 2021