Reinfekce – základní informace a kazuistiky

V ČR bylo doposud potvrzeno přes padesát opakovaných infekcí onemocněním covid-19

Onemocnění covid-19 je známé již rok, s narůstajícím počtem případů a trváním pandemie se také zvyšuje počet zpráv a odborných článků o výskytu opakovaných infekcí virem SARS-CoV-2. Z analýzy dat vyplývá, že tzv. reinfekci již v ČR prodělalo celkem 56 osob, u dalších 36 případů nyní probíhá validace dat.


V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) byly odbornými pracovníky Státního zdravotního ústavu, ve spolupráci se všemi krajskými hygienickými stanicemi a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, na základě podrobných analýz identifikovány případy opakovaných onemocnění covid-19. „Jedná se o velmi komplexní problematiku. Validace jednotlivých případů je časově velice náročná a nadále probíhá, proto je nyní nutné předkládané základní údaje za období celého roku 2020 považovat za předběžné,“ uvedl k procesu validace reinfekcí vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Jan Kynčl.

 

Vzhledem k neexistující jednotné definici je, podobně jako v zahraničí, za reinfekci považováno opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 90 nebo více dnů. Za období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 bylo do ISIN nahlášeno celkem více než 716 tisíc případů covid-19. Z tohoto počtu bylo zatím identifikováno 56 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. U dalších 36 případů validace nadále probíhá. Kromě tohoto počtu bylo identifikováno ještě 189 případů možných reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově.

 

Dále lze uvést, že za období do konce října 2020 bylo nalezeno celkem 28 případů opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 11 u mužů a 17 u žen. Věkové rozpětí osob bylo 25 až 80 let, medián těchto osob je 46 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 101 – 231 dní, medián je 201,5 dní. Většina osob s reinfekcí (celkem 25 z 28) měla v obou epizodách mírný průběh, pouze 3 epizody byly střední či těžké. V tomto období bylo dále identifikováno 54 dalších případů možné reinfekce, z nichž však nejméně jedna epizoda byla bezpříznaková. Podrobnosti k tomuto souboru budou k dispozici v článku v recenzovaném časopise.

 

Kolem opakovaných infekcí SARS-CoV-2 zůstává zatím řada nejasností, zejména jak dlouho po onemocnění bude protilátková odpověď přetrvávat, za jakých okolností k reinfekcím dochází a v neposlední řadě, jak na reinfekci reaguje imunitní systém. K správnému posouzení a kvalifikovanému odhadu situace jsou potřebné další studie, zkušenosti a spolehlivá data. „Průkaz reinfekcí u řady osob společně s nejasnostmi ohledně vytvoření, přetrvávání a protektivity imunitní odpovědi podporuje doporučení očkování proti covid-19 i u osob, které v minulosti prokazatelně prodělaly infekci SARS-CoV-2,“ uzavřel problematiku Kynčl.

 

Ing. Klára Doláková, MBA                                                                                                 Tisková zpráva
tiskové oddělení                                                                                                                15. 1. 2021
e-mail: tisk@szu.cz