Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 8. 6. 2020 do odvolání

Na nošení průhledných roušek či štítů udělila vláda vyjímku v době epidemického výskytu znakujícím moderátorům a tlumočníkům do znakového jazyka pro lepší porozumění neslyšících.

Pouhé nošení ochranného štítu bez ústenky (roušky) však nelze považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének, jak dokládá také následující studie https://archiv.szu.cz/tema/prevence/turbulentni-aerodynamika-vydechovanych-plynu-a-emise

Aktualizace 5.6.2020