Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

Strategie očkování proti nemoci covid-19

Strategie zavádění, organizace a indikace očkování proti onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 v České republice. Aktualizace 22.12.2020 MZ ČR


Strategie_ockovani_proti_covid_19_aktual_22122020.pdf Strategie_ockovani_proti_covid_19_aktual_22122020 aktualizovaná verze

Zdroj: MZ ČR Očkování proti covid-19: Spolehlivá cesta k běžnému životu – Aktuální informace o COVID-19

 

 

 

Strategie_ockovani_proti_nemoci_covid_19.pdf Strategie_ockovani_proti_nemoci_covid_19verze k 6.12.2020

Základní teze této vakcinační strategie byly předloženy výborem České vakcinologické společnosti ČLS JEP, projednány a schváleny Národní imunizační komisí (30.7.2020) a vědeckou radou Ministerstva zdravotnictví (8.9.2020). Současně byla očkovací strategie předložena k veřejné diskusi, která probíhala v období 7.9.- 21.9.2020, stanoviska veřejnosti byly zasílána na e-mailovou adresu: vakcinacnistrategie@mzcr.cz. Připomínky veřejnosti byly vypořádány. V současné době jsou vypořádávány připomínky z vnitřního připomínkového řízení Ministerstva zdravotnictví před předložením materiálu do porady vedení a vládě ČR.