Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

Záznam konference „Co víme a nevíme o COVID-19“

Odkaz na záznam konference „Co víme a nevíme o COVID-19“ , která se konala v úterý 26. května 2020 od 9,00 do 16.00 hod v Modré posluchárně konferenčního centra Univerzity Karlovy v Praze.


 Záznam konference „Co víme a nevíme o COVID-19“ na webu UK

Program:

9,00 Zahájení, Tomáš Zima, UK


9,05 -10,30 Blok č. 1: Virologie a vakcína

Moderátoři: Tomáš Zima, UK, Jan Konvalinka, UK

 • Ivan Hirsch, PřF UK – Koronavirus očima virologa
 • Jiřina Bartůňková, 2. LF UK, FNM – Imunologie a COVID-19
 • Zdeněk Hostomský, ÚOCHB – Vývoj léčiv
 • Roman Chlíbek, UO – Současný vývoj vakcíny proti COVID-19, kdy se ji dočkáme?

11,00 – 13,00 Blok č. 2: Epidemiologie a modely

Moderátoři: Julius Špičák, IKEM, Jiří Neuwirth, IPVZ

 • Ladislav Dušek, ÚZIS, IBI, MU – Covid v Čechách – komplexní současná data
 • Michal Kulich, MFF UK – Porovnání různých přístupů ke sběru dat o incidenci a prevalenci SARS-COV2
 • Pavel Dřevínek, 2. LF UK, FNM – Laboratorní diagnostika, Testování asymptomatické populace
 • Marian Hajdúch, UP – Populační studie protilátek
 • Roman Prymula, MZ ČR – Chytrá karanténa v ČR a v zahraničí
 • Petr Smejkal, IKEM – Restriktivní a ochranná opatření: Jaká, kdy a jak

14,00 – 16,00 Blok č. 3: Klinické aspekty

Moderátoři: Jan Pirk, IKEM, Pavel Kolář, 2. LF UK, FNM

 • Michal Holub, 1. LF UK, ÚVN – Infekční onemocnění COVID-19
 • Jiří Beneš, FN Bulovka, 3. LF UK – Patogeneze COVID-19
 • Martin Balík, 1. LF UK, VFN – Specifika závažných forem COVID-19
 • Zdeněk Kalvach, ETF – COVID-19 u starších lidí a specifické aspekty této choroby v dlouhodobé péči
 • Jan Lebl, 2. LF UK, FNM – Pediatrický COVID-19
 • Cyril Höschl, 3. LF UK, Národní ústav duševního zdraví – Dopad COVID-19 a nouzového stavu na lidskou psychiku