ECDC, Covid-19

COVID-19: Zhodnocení aktivit v oblasti veřejného zdraví. Text ECDC

ECDC, June 20, Conducting in-action and after-action reviews of the public health response to COVID-19


Události související s pandemií onemocnění COVID-19 vyvolaly obrovský tlak na zdravotnické a ekonomické systémy zemí po celém světě.

Přibližně ve 20 zemích EU / EEA se zdá, že distanční opatření byla účinná, a že počáteční vlna šíření onemocnění díky nim začala klesat.

Vzhledem k tomu, že pandemie onemocnění COVID-19 bude pravděpodobně trvat ještě další měsíce, je třeba zhodnotit, co se dosud stalo, určit strategické priority a vyměnit si získané zkušenosti [1-3]. Připravenost a reakci na další fáze pandemie může optimalizovat evidence-based přístup, přijetí nových rozhodnutí na základě získaných zkušeností. [4].

Pro pozdější fáze pandemie je zemím doporučeno, aby kompletně revidovaly své reakce na COVID-19. Systematické poznávání pandemie onemocnění COVID-19 a jednání v souvislosti s ní v jednotlivých zemích budou mít v nadcházejících letech zásadní význam pro řízení připravenosti, plánování dalších rozhodnutí a posílení zdravotních systémů.

Více informací na webu ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/In-Action-and-After-Action-Reviews-of-the-public-health-response-to-COVID-19.pdf