ECDC, Covid-19

Dopad prudkého nárůstu případů onemocnění covid-19 v Číně na epidemiologickou situaci v EU/EHP

Počet případů onemocnění covid-19 na území pevninské Číny dosáhl rekordního počtu, s maximem 2. prosince 2022. V posledních třech týdnech incidence poklesla, pravděpodobně také kvůli nižšímu počtu prováděných testů. Zpráva ECDC publikovaná 3.1.2023


ECDC společně s členskými státy EU/EHP a Evropskou komisí rozšířilo své monitorovací činnosti a v případě potřeby budou revidovat posouzení rizik a upraví příslušná opatření. ECDC úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a je v pravidelném kontaktu s Čínským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí (China CDC) a hlavními CDC po celém světě.

ECDC nadále pravidelně monitoruje rizikové varianty SARS-CoV-2 a podává o nich zprávy prostřednictvím své pracovní skupiny (Strategic Analysis of Variants in Europe (SAVE) Working Group), kde budou i nadále vyhodnocovány varianty a epidemiologické trendy v zemích sousedících s Čínou i v zemích EU/EHP.

Počet případů onemocnění covid-19 dosáhl rekordního maxima na území pevninské Číny, s maximem 2. prosince 2022. V posledních třech týdnech incidence klesla, pravděpodobně také kvůli nižšímu počtu prováděných testů. Stále nejsou k dispozici spolehlivé údaje o případech onemocnění covid-19, hospitalizacích, úmrtích, jakož i o kapacitě a obsazenosti jednotek intenzivní péče v Číně. V nadcházejících týdnech je očekáván nárůst počtu případů SARS-CoV-2 a zvýšený tlak na zdravotnické služby v Číně kvůli nízké imunitě obyvatelstva a uvolnění nefarmaceutických intervencí.

Čína začala vkládat ve vyšších počtech údaje o sekvencích viru SARS-CoV-2 do databáze GISAID EpiCoV [1] . Od 1. do 30. prosince 2022 Čína vložila 592 sekvencí, z toho 540 sekvencí bylo uloženo tento týden (od 25. prosince do 30. prosince 2022). K 30. prosinci 2022 mělo 437 z celkového počtu 592 sekvencí předložených z Číny poslední data sběru vzorků v období od 1. do 24. prosince 2022 v GISAID EpiCoV. Tyto sekvence patřily především k liniím (včetně jejich sublinií) BA.5.2 (35 %), BF.7 (24 %), BQ.1 (18 %), BA.2.75 (5 %), XBB (4 %), BA.2 (2 %). Kromě toho byly v Číně zjištěny i varianty BA.5.6, BA.4.6, BM.4.1.1 a BA.2.3.20. Nebyla zjištěna žádná nová varianta.

Varianty kolující v Číně již cirkulují v zemích EU, a proto neohrožují imunitu občanů EU/EHP. Kromě toho mají občané EU/EHP relativně vysokou úroveň proočkovanosti.

Vzhledem k vyšší imunitě obyvatel zemí EU/EHP, jakož i k předchozímu výskytu a následnému nahrazení variant, které v současné době cirkulují v Číně, jinými dílčími liniemi Omicronu v EU/EHP, se neočekává, že nárůst počtu případů v Číně ovlivní epidemiologickou situaci covid-19 v EU/EHP. Vychází to z informací dostupných od tohoto týdne a hodnocení ECDC, jak je podrobně uvedeno ve zprávě o hrozbách přenosných nemocí z 51. týdne, zůstává v současné době beze změny (https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-18-24-december-2022-week-51 ).

[1] Globální iniciativa pro sdílení všech údajů o chřipce (GISAID) je globální vědecká platforma, která poskytuje otevřený přístup k datům sekvence chřipky a souvisejícím informacím.

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/impact-surge-china-covid-19-cases