ECDC, Covid-19

Důsledky vzniku a šíření varianty SARS-CoV-2 B.1.1. 529 VOC (Omicron), v zemích EU/EHP

ECDC, krátké hodnocení rizika v souvislosti s variantou Omicron. 26.11.2021

Omicron_THREAT_ASSESSMENT_BRIEF_2_