ECDC, Covid-19

Epidemie akutního respiračního syndromu vyvolaná novým koronavirem, Wu-chan, Čína; první případy importované do EU/EHP; ECDC – RRA, 2. aktualizace

K 26. 1. 2020 bylo hlášeno 2 026 laboratorně potvrzených případů onemocnění vyvolaných 2019-nCoV, z toho 1988 případů  v Číně a 38 případů importovaných do různých zemí světa. 56 osob onemocnění podlehlo. Čínské zdravotní autority potvrdily interhumánní přenos nákazy mimo provincii Chu-pej, hlášeno bylo 16 onemocnění zdravotníků.


Dne 31. prosince 2019 byl z Wu-chanu, provincie Chu-pej v Číně hlášen klastr onemocnění pneumonií neznámé etiologie. 9. ledna 2020 oznámilo CDC Čína průkaz původce onemocnění – nový koronavirus fylogeneticky patřící do SARS – clade.

K 26. 1. 2020 bylo hlášeno 2 026 laboratorně potvrzených případů onemocnění vyvolaných 2019-nCoV, z toho 1988 případů  v Číně a 38 případů importovaných do různých zemí světa. 56 osob onemocnění podlehlo. Čínské zdravotní autority potvrdily interhumánní přenos nákazy mimo provincii Chu-pej, hlášeno bylo 16 onemocnění zdravotníků.

Dne 24. ledna 2020 byly identifikovány první tři importované případy onemocnění 2019-nCoV  do Francie.

Rychlý nárůst počtů hlášených případů je částečně v důsledku zlepšení diagnostiky a epidemiologického šetření, avšak zdroj onemocnění zůstává nejasný, a protože byl prokázán  interhumánní přenos, očekává se výskyt dalších případů onemocnění.

Při hodnocení rizik této události existují zatím značné nejistoty z důvodu nedostatku podrobných epidemiologických analýz.

Na základě aktuálně dostupných informací se ECDC domnívá, že:

• potenciální dopad epidemie vyvolané 2019-nCoV je vysoký;

• je pravděpodobné další celosvětové šíření;

• v současnosti je riziko onemocnění pro cestující z EU / EHP do Wu-chanu středně vysoké;

• pravděpodobnost exportu případů onemocnění do jiných zemí v případě vysokého počtu cestujících z/do Wu-chanu (tj. do asijských států) je vysoká;

• pravděpodobnost odhalení případů importovaných do zemí EU / EHP je střední;

• při dodržování vhodných postupů prevence a kontroly infekcí, zejména ve zdravotnických zařízeních v zemích EU / EHP s přímým spojením s Wu-chanem, se lze domnívat, že pravděpodobnost výskytu případu hlášeného v EU, který by měl za následek sekundární případy v EU / EHP, je nízká.

• v zemích EU/EHP, kde nejsou dodržována vhodná opatření pro prevenci a kontrolu infekcí, by pozdní odhalení importovaného případu onemocnění vedlo k velmi vysokému riziku sekundárního přenosu infekce a k závažným dopadům pro země EU/EHP.

Geografická distribuce laboratorně potvrzených případů onemocnění 2019-nCoV k 26.1.2020, 9:00 GMT (2026 případů)

nCoV_20190126_World.jpg

 

 

Opatření v oblasti veřejného zdraví v Číně

Ve Wu-chanu byly zavedeny první kontroly cestujících z mezinárodního letiště Wuhan Tianhe (před jeho uzavřením 23. ledna 2020). Posílená detekční opatření byla rovněž zavedena na železničních a dálkových autobusových linkách při vjezdu a výjezdu z města. Veřejné dopravní prostředky byly denně dezinfikovány až do uzavření hromadné veřejné dopravy 22. ledna 2020. Je zakázán převoz živých ptáků a volně žijících zvířat soukromými auty, tento zákaz je kontrolován. Není doporučeno pořádání hromadných společenských akcí. Osoby s horečkou jsou registrovány, vybaveny brožurami a ústenkami a odeslány do zdravotnických zařízení, jejichž seznam byl zveřejněn 20. ledna 2020.

Dne 23. ledna 2020 byl v čínské provincii Chu-pei aktivován program reakce na mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví na úrovni 2, který zahrnuje karanténu, hlášení případů a dodávky zdravotnického materiálu nezbytného pro kontrolu onemocnění vyvolaného 2019-nCoV.

Na území celé provincie byla zřízena pracoviště pro kontrolu infekce novým koronavirem. Místní vlády by měly zajistit, aby určené nemocnice přijímaly suspektní a potvrzené případy onemocnění a měly by pokrývat všechny související náklady na léčbu.

Ve dnech 22. a 23. ledna 2020 byla zastavena veškerá veřejná doprava a ve městech Wu-chan a Huanggang byla uzavřena veřejná místa, jako jsou trhy, internetové kavárny, kina, zábavní parky a kulturní památky a zrušeny všechny skupinové aktivity. Od 24. ledna 2020 byla přijata stejná opatření v minimálně 10 městech poblíž Wu-chanu, kde žije kolem 20,5 miliónů lidí.

Riziko onemocnění 2019-nCoV pro cestovatele, import a další šíření nákazy do EU/EHP

Země EU/EHP by měly zajistit včasná a vhodná opatření v prevenci přenosu infekce novým koronavirem v populaci i ve zdravotnických zařízeních. Pokud jsou případy onemocnění včas odhaleny a jsou dodržována všechna preventivní a kontrolní opatření pro prevenci infekcí, je pravděpodobnost interhumánního šíření viru v populaci EU/EHP považována za nízkou. Toto tvrzení je podpořeno zkušeností z nedávné minulosti, kdy systematicky prováděná opatření pro prevenci a kontrolu infekcí byla účinná při kontrole SARS-CoV i MERS-CoV.

Nelze vyloučit možný přenos infekce např. mezi blízkými členy rodiny. Pokud by tyto případy byly odhaleny pozdě nebo pokud by bylo potvrzeno, že k nákaze došlo od osob s mírnými příznaky nebo bez příznaků onemocnění, pravděpodobnost dalšího interhumánního přenosu v populaci by byla považována za velmi vysokou.

Dopad pozdní detekce případu importovaného do země EU / EHP, ve které nejsou nedodržována  vhodná opatření pro prevenci a kontrolu infekcí, by byl vysoký, proto se v takovém scénáři riziko sekundárního přenosu v populaci odhaduje na velmi vysoké.

Zdroj:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Risk-assessment-pneumonia-Wuhan-China-26-Jan-2020_0.pdf

 

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí