ECDC, Covid-19

Epidemie onemocnění novým koronavirem (COVID-19): situace v Itálii. ECDC, 23.2.2020

Během 22.2.2020 ohlásily italské orgány klustery případů COVID-19 v Lombardii. Aktuálně probíhá konfirmace v italské NRL a trasování kontaktů s cílem identifikovat další případy a zabránit dalšímu šíření. Případy COVID-19 byly 22. února hlášeny také ze dvou dalších regionů, Piemont a Veneto. Dne 23.2. informoval o dalších případech region Emilia-Romagna.THREAT ASSESSMENT BRIEF, ECDC, 23.2.2020.


Od čtvrté aktualizace ECDC o novém koronaviru ze 14. února 2020 do 23. února 2020 bylo hlášeno dalších 18 504 případů,  mimo Čínu bylo hlášeno 1334 dalších případů v 16 zemích, včetně 77 případů v EU/EEA a Velké Británii. Je pravděpodobné, že skutečný počet nakažených je mnohem vyšší, protože osoby s bezpříznakovým průběhem nebo s mírným průběhem nejsou hlášeny nebo nejsou rozpoznány. Čína v průběhu epidemie několikrát změnila definici případu. To způsobilo velkou nejistotu ohledně přesného počtu případů a rozsahu šíření viru.

Do 23. února 2020 9:00 bylo na celém světě hlášeno více než 78 800 případů onemocnění COVID-19, většina v Číně. V provincii Hubei bylo hlášeno 64 084 případů, v dalších oblastech Číny bylo zaznamenáno 12 563 případů. Z jiných zemí bylo nahlášeno více než 1 790 případů. Do současnosti byl hlášen místní přenos z následujících 14 zemí: Kanada, Francie, Německo, Itálie, Írán, Japonsko, Malajsie, Jižní Korea, Singapur, Thajsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a Vietnam.

Podívejte se na aktualizaci situace ve světě https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.

V EU/EEA a Velké Británii bylo do 23. února hlášeno 121 případů a tři úmrtí. Mezi nimi bylo 98 místně získaných: z toho Itálie (76), Německo (14), Francie (7) a Spojené království (1). Byla zaznamenána dvě úmrtí v Itálii a jedno ve Francii: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

Během 22.2. ohlásily italské orgány klustery případů COVID-19 v Lombardii. Aktuálně probíhá konfirmace v italské NRL a trasování kontaktů s cílem identifikovat další případy a zabránit dalšímu šíření. Případy COVID-19 byly 22. února hlášeny také ze dvou dalších regionů, Piemont a Veneto. Dne 23.2. informoval o dalších případech region Emilia-Romagna. Zdá se, že přenos není primárně od lidí, kteří cestují nebo se vracejí z postižené oblasti, ale že již dochází k lokálnímu/místnímu přenosu. Případy přenosu COVID-19 byly identifikovány v nemocnicích mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty. Byla evidována dvě úmrtí mezi staršími lidmi. Případy onemocnění COVID-19 byly identifikovány několika obcích; podle médií Piedmont (Torino), Lombardie (Codognoe dintorni, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto SG, Pieve Porto Morone), Veneto (V’o Euganeo, Mira) a Emilia- Romagna. Další podrobnosti o případech nejsou v současné době k dispozici.

Prezident Fontana a ministr Speranza podepsali rozkaz s opatřeními pro postižené oblasti v Itálii. V postižených obcích a regionech byla zavedena přísná opatření v oblasti veřejného zdraví. Tato opatření zahrnují:

  • zákaz opustit nebo se dostat do postižené obce nebo oblasti
  • pozastavení demonstrací, akcí a všech forem schůzek na veřejných nebo soukromých místech
  • pozastavení péče o děti, školních vzdělávacích služeb a vzdělávacích výletů
  • uzavření muzeí pro širokou veřejnost
  • pozastavení veřejných soutěží a činností veřejných kanceláří, s výjimkou poskytování nezbytných základních a veřejných služeb
  • karanténa a aktivní surveillance pro osoby, které byly v úzkém kontaktu s lidmi postiženými virem; osoby, které dříve pobývaly v rizikové oblasti v zahraničí, mají povinnost informovat příslušné zdravotnické oddělení, aby mohla být provedena samostatná izolace s aktivní surveillance
  • přerušení práce pro některé druhy podnikání a zastavení některých komerčních činností
  • možnost, že přístup k základním veřejným službám a obchodům pro nákup základních potřeb bude podmíněn používáním osobních ochranných prostředků
  • omezení nebo pozastavení přepravních služeb pro náklad a cestující, pouze s několika jasně definovanými výjimkami.

Aktualizované informace včetně počtu případů jsou k dispozici na webové stránce italského ministerstva zdravotnictví http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4086

ECDC odhad rizika pro EU/EEA

V současné době jsou informace o různých klustrech onemocnění COVID-19 ve čtyřech regionech na severu Itálie omezené. Situace se dynamicky vyvíjí a v nadcházejících dnech lze očekávat více případů. Posouzení rizik pro EU/EEA se může změnit, jakmile bude k dispozici více údajů. Nebyly hlášeny žádné blízké kontakty ani další související případy, které by byly spojeny s jinými evropskými zeměmi.

Riziko spojené s infekcí COVID-19 u osob EU/EEA a Velké Británie je v současnosti považováno za nízké až střední.

Toto hodnocení je založeno na následujících faktorech: Všechny dříve hlášené případy v EU/EEA a Velké Británii jasně prokázaly epidemiologické souvislosti; opatření pro trasování kontaktů zabránila dalšímu šíření onemocnění. V severní Itálii byla zavedena mimořádná opatření v oblasti veřejného zdraví a vynakládá se velké úsilí na identifikaci, izolaci a testování kontaktů za účelem potlačení epidemie. Pravděpodobnost dalšího přenosu onemocnění COVID-19 v EU/EEA a Velké Británii je považováno za nízkou, nelze ji však vyloučit z důvodu vysoké úrovně nejistoty s řadou nepředvídatelných faktorů a vzhledem k aktuální situaci, která se stále vyvíjí.

Možnost zavlečení onemocnění COVID-19 na území EU/EEA z jiných zemí než z Číny se zvyšuje vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje počet zemích mimo EU/EEA, kde se onemocnění vyskytuje (Izrael, Libanon, Írán a Egypt), a že počet případů v zemích mimo Čínu (Jižní Korea, Japonsko) v posledních několika dnech roste.

Vliv přetrvávajícího přenosu onemocnění COVID-19 v zemích EU/EEA by byl střední až vysoký, zejména pro starší populaci s chronickým onemocněním vzhledem k vysoké závažnosti průběhu onemocnění COVID-19 u těchto věkových skupin. Dopad by byl dán také dostupností a kapacitou lékařské péče v dané situaci.

V současné době je riziko výskytu podobných clusterů onemocnění COVID-19 v jiných zemích EU/EEA a Velké Británie považováno za mírné až vysoké.

Riziko pro osoby z EU/EEA a Velké Británie, které cestují nebo žijí v oblastech s předpokládaným přenosem v populaci, je v současnosti vysoké.

Riziko pro systémy zdravotnictví v EU/EEA a Velké Británii během aktuálního vrcholu chřipkové sezóny je považováno za nízké až střední.

https://flunewseurope.org.

Pokud by došlo k významnému zvýšení počtu případů COVID-19 současně s vysokou úrovní chřipkové aktivity, potenciální dopad na systémy zdravotní péče by byl mírný až vysoký. Zvýšený počet případů by vyžadoval další nároky na zdroje pro testování, surveillance a sledování kontaktů a vedl by k dalšímu tlaku na systémy zdravotní péče. Tato situace by se zhoršila, pokud by byl infikován větší počet zdravotnických pracovníků.

Reakce na současnou situaci

Informace, které jsou v současné době k dispozici, jsou omezené a pravděpodobně se budou měnit podle aktuální situace.

Cestující, kteří plánují navštívit postižené obce v Itálii, by se měli řídit doporučeními svých národních orgánů a italských zdravotních orgánů. Cestujícím se doporučuje, aby dodržovali správné hygienické postupy mytí rukou a respirační etikety a vyhýbali se kontaktu s nemocnými lidmi.

Cestující s dýchacími potížemi, kteří se vrací z postižených oblastí Itálie, by měli kontaktovat svého lékaře, nejlépe telefonicky, pokud to zdravotní stav umožňuje, a před vyhledáním lékařské péče by měli uvést svou cestovní historii.

Je třeba dodržovat základní pravidla prevence infekcí a zejména hygienická opatření, která zabraňují přenosu respiračních infekcí, které se šíří kapénkami. Izolace případů a použití vhodných osobních ochranných opatření podle národních doporučení navíc minimalizuje riziko nosokomiálního přenosu.

Poskytovatelé zdravotní péče by měli sledovat současnou situaci a clusteru případů COVID-19. Mezi klinické příznaky a symptomy onemocnění COVID-19 patří horečka a potíže s dýcháním. Invazivní léze obou plic byly identifikovány z rentgenových snímků hrudníku. Cestující, kteří se vracejí z Číny a pobývali ve Wu-chanu, a kteří mají virovou pneumonii neznámé etiologie, by měli být identifikováni a co nejdříve ohlášeni příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví.

Zdroj: THREAT ASSESSMENT BRIEF, ECDC, 23.2.2020.