ECDC, Covid-19

Klastr případů pneumonie způsobených novým koronavirem, Wu-chan, Čína

K 17. 1. 2020 bylo laboratorně potvrzeno 44 případů, 41 ve Wu-chanu, 2 případy byly potvrzeny u cestovatelů z Wu-chanu do Thajska a jeden do Japonska. RRA ECDC 1


31. prosince 2019 městská zdravotnická komise ve Wu-chanu v Číně informovala o klastru případů pneumonie neznámé etiologie se společnou vazbou na velkoobchodní trh mořských plodů Huanan ve Wu-chanu (velkoobchodní trh s rybami i jinými živými zvířaty). Dne 9. ledna 2020 oznámilo čínské centrum pro kontrolu nemocí, že jako původce onemocnění byl detekován nový koronavirus (2019-nCoV)  a byl zveřejněn jeho genom. Sekvenční analýza ukázala, že nově identifikovaný virus má vztah ke clade SARS-CoV. Laboratorní systémy pro detekci viru jsou pro členské státy EU dostupné prostřednictvím WHO a Evropského globálního katalogu pro archivaci virů.

K 17. 1. 2020 bylo laboratorně potvrzeno 44 případů, 41 ve Wu-chanu, 2 případy byly potvrzeny u cestovatelů z Wu-chanu do Thajska a jeden do Japonska.[1] Někteří nemocní navštívili trh Huanan, ti, co nebyli na trhu, byli v kontaktu s osobami s příznaky respiračního onemocnění. U žádného z potvrzených případů nedošlo k onemocnění po uplynutí 14 dnů od uzavření tržiště. Mezi případy byly hlášeny dva malé rodinné klastry. V jednom pobývali na tržišti všichni 3 nemocní, ve druhém onemocněla manželka prodejce, která tržiště nenavštívila a onemocněla jako druhá.

V době napsání tohoto RRA není znám zdroj infekce, proto je předpokládáno, že zdroj by mohl být stále aktivní a vést k dalším případům onemocnění v Číně. Výskyt několika případů onemocnění, které neměly souvislost s návštěvou tržiště, naznačuje, že by mohlo docházet k přenosu viru z člověka na člověka podobně jako u SARS-CoV a MERS-CoV. Tuto hypotézu potvrzuje výskyt dvou malých rodinných klastrů. V současné době není znám způsob ani rizikové faktory pro přenos viru. Stejně tak nyní nemáme informace o možných průbězích a závažnosti onemocnění. Vzhledem k těmto nejasnostem není možné vyloučit možnost nízké úrovně cirkulace viru v populaci Wu-chanu, a tím výskyt dalších klastrů onemocnění v blízké budoucnosti.

 

Na základě současných znalostí a množství neznámých faktorů se ECDC domnívá, že:

  • v současné době existuje pro evropské cestovatele do Wu-chanu malá pravděpodobnost onemocnění novým koronavirem
  • existuje vysoká pravděpodobnost importu případů v zemích s vysokým počtem cestujících z nebo do Wu-chanu
  • vzhledem k méně rozsáhlému dopravnímu ruchu s Wu-chanem je malá pravděpodobnost importu nákazy do zemí EU/EHP
  • při dodržování vhodných postupů prevence a kontroly infekcí v zemích EU / EHP, zejména ve zdravotnických zařízeních, a při omezeném interhumánním přenosu nákazy, je velmi nízká pravděpodobnost rozšíření sekundárních případů onemocnění na území EU/EHP

 

 

Zdroj: ECDC, Cluster of pneumonia cases caused by a novel coronavirus, Wuhan, China

[1] Doplnění: K 20. 1. 2020 byl potvrzen další importovaný případ onemocnění novým koronavirem – první z Číny do Jižní Koreje.

Zdroj: https://promedmail.org/

 

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí