ECDC, Covid-19

Onemocnění koronavirem 2019 (COVID-19) a zásobování tkáněmi a buňkami lidského původu

Dokument ECDC poskytuje odhad rizika a posouzení možností pro udržení dodávek tkání a buněk lidského původu a včetně jejich bezpečnosti, aby členské země EU a EEA mohly reagovat na hrozbu, kterou představuje pandemie COVID-19.

SOHO_20_03_23_3_ (1)

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and supply of substances of human origin in the EU/EEA, ECDC