ECDC, Covid-19

Onemocnění vyvolané novým koronavirem (COVID-19) v zemích EU/EEA a ve Velké Británii – devátá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – ninth update

RRA_9_Pandemie_onemocneni_novym_koronavirem_24042020.JKdocx

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí