ECDC, Covid-19

Pandemie onemocnění vyvolaná novým koronavirem (COVID-19): zvýšený přenos v EU/EEA a ve Velké Británii – sedmá aktualizace RRA ECDC

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – seventh update, 25 March 2020. Stockholm: ECDC; 2020.


Vzhledem k objemu textu předkládáme výběr a alespoň názvy jednotlivých kapitol pro informaci. Pro případné zájemce odkazujeme k dalšímu čtení na ECDC

RRA_7_Pandemie_onemocneni_novym_koronavirem_25032020

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí