ECDC, Covid-19

SARS-CoV-2, nárůst cirkulace variant SARS-CoV-2 vyvolávajících znepokojení a autorizované vakcíny na trhu v EU/EEA, 14. aktualizace

RAPID RISK ASSESSMENT (RRA), Rychlé hodnocení rizik, ECDC, 15. února 2021.

RAPID_RISK_ASSESSMENT_unor_2021_1_

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí