ECDC, Covid-19

Strategie pro surveillance COVID-19

ECDC, 9. dubna 2020, výběr z textu. Dokument navrhuje aktualizovanou strategii surveillance COVID-19 na národní a EU/EEA úrovni, která je zaměřena na sladění potřebných dat pro účinnou odpověď na pandemii v rámci možností zdravotnických systémů jednotlivých zemí při zohlednění pokynů vydaných WHO.

Strategie_pro_surveillance_COVID_2_