ECDC, Covid-19

Surveillance covid-19 – metodický návod. Přechod z emergency surveillance covid-19 k rutinnímu sledování respiračních patogenů

Překlad vybraných částí dokumentu ECDC: „ COVID-19 surveillance guidance. Transition from COVID-19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens, October 2021“

2021_11_18_Surveillance_covid_metodicky_pokyn_ECDC